Welkom op de genealogische webpagina van

Jef Paredaens.

Met deze genealogische site probeer ik een overzicht te geven begin 17de eeuw tot heden van personen en hun familie die geboren, gehuwd, overleden, gewoond of nog wonen in het “Klein-Brabantse” en het Vaartland alsook hun aanverwanten afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant en het Vaartland.

Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen gelegen langs de schelde en de rupel en omvat de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands.

Vaartland is eveneens gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen langs het zeekanaal Willeboek-Brussel en omvat de gemeente Willebroek.

 

Bornem bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Hingene, Mariekerke en Weert.

Puurs bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Breendonk, Liezele en Ruisbroek-Sauvegarde.

Sint-Amands bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Lippelo en Oppuurs.

Willebroek. bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Blaasveld, Tisselt, en Heindonk, en voor Heindonk-Heffen, Heffen-Mechelen-

Willebroek: De parochieregisters uit de periode 1730-1780 werden vernietigd. Reconstructie aan de hand van notaris bewerkingen van wijlen Gaston Roggeman, en vermeldingen bij huwelijken en overlijden in naburige gemeenten.

De site bevat ook stambomen van vrienden en kennissen op vraag van hun geplaatst op de site.

De gegevens uit de “Klein-Brabantse databank” zijn online te raadplegen en vrij te gebruiken onder voorwaarde dat het enkel voor persoonlijk gebruik is.

De databank is nog in verdere bewerking er zullen geregeld nieuwe updates plaats hebben.

Neem de gegevens niet zonder meer over maar raadpleeg steeds de originele bron.

Met dank aan de vrienden en kennissen voor het plaatsen van hun stamboom en of genealogische gegevens op de site.

Met dank aan Huub Mons voor het ter beschikking stellen van het prachtige Humogen-php programma.

Stamboom–Geslachten & Genealogische bewerkingen

 

 “klein-brabantse genealogische databank”

 

Bronnen: registers burgerlijkestand, parochieregisters, kieslijsten, volkstellingen, overlijdensbrieven, bidprentjes, bevolkingsboeken enz.

Voor gegevens jonger dan 100 jaar wordt bij nog levende personen het privacy filter toegepast.

 

HuMo-gen genealogical software

Is een freeware programma voor het weergeven en bewerken

van genealogische gegevens op het internet.

http://www.huubmons.nl/software/ http://humogen.com/

Volkstellingen

Allerlei

Kwartierstatenstaten

“volkstelling Boom 1693”

bewerkt door Jozef Paredaens

“kleinbrabant – waasland”

door Hanz-Dieter Wiltz

kwartierstaat Jef Paredaens

door: Jozef Paredaens

volkstelling Hingene 1796

bewerkt door Jozef Paredaens

“pastoors te Hingene, Nattenhaasdonk-Wintam en Eikevliet”

door Jozef Paredaens

kwartierstaat Etienne Huyghe

door Etienne Huyghe

volkstelling Oppuurs 1796

bewerkt door Eddy Waumans

“kiescollege gemeentekiezing Hingene 1921”

bewerkt door Jozef Paredaens

kwartierstaat Jan Van Meulder

door Jan Van Meulder

volkstelling Tisselt 1800

bewerkt door Annie Van Dessel

“kamerverkiezing Hingene 1849”

bewerkt door Jozef Paredaens

“bevolking Hingene 1830”

bewerkt door Jozef Paredaens

“gemeentekiezing Hingene 1848”

bewerkt door Jozef Paredaens