Welkom op de genealogische webpagina van

Jef Paredaens

 

Met deze genealogische site probeer ik een overzicht te geven begin 17de eeuw tot heden van personen en hun familie die geboren, gehuwd, overleden, gewoond of nog wonen in het “Klein-Brabantse” en het Vaartland alsook hun aanverwanten afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant en het Vaartland.

Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen gelegen langs de schelde en de rupel en omvat de gemeenten Bornem, Puurs, en Sint-Amands.

Vaartland is eveneens gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen langs het zeekanaal Willebroel-Brussel en omvat de gemeente Willebroek.

Ook de gemeente Heffen in vroegere tijden verbonden met Heindonk is opgenomen in het Klein-Brabants data bestand.

Klein-Brabant in vroegere tijden, landkaarten, fotos …

Bornem bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Hingene, Mariekerke, Weert

Puurs-Sint-Amands  bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Breendonk, Liezele, Ruisbroek-Sauvegarde, Lippelo, Oppuurs

Willebroek bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Blaasveld, Tisselt, Heindonk

Heffen (nu Mechelen) in vroegere tijden samen met Heindonk.

Bevolking Schelle 1773 – 1919.

Midden-Brabant

Oude foto’s van bovenstaand gemeenten.

De site bevat ook stambomen van vrienden en kennissen op vraag van hun geplaatst op de site.

De gegevens uit de “Klein-Brabantse databank” zijn online te raadplegen en vrij te gebruiken onder voorwaarde dat het enkel voor persoonlijk gebruik is.

De databank is nog in verdere bewerking er zullen geregeld nieuwe updates plaats hebben.

Neem de gegevens niet zonder meer over maar raadpleeg steeds de originele bron.

Met dank aan de vrienden en kennissen voor het plaatsen van hun stamboom en of genealogische gegevens op de site.

Met dank aan Huub Mons voor het ter beschikking stellen van het prachtige Humogen-php programma.

 

Stamboom-Geslachten & Genealogische bewerkingen

“klein-brabantse genealogische databank”

Met allerlei aan klein-brabant gerelateerde stambomen

Bronnen: registers burgerlijkestand, parochieresister, kieslijsten, volkstellingen, overlijdensbrieven, bevolkingsboeken, gegevens aan geleverd door door bezoekers van de site, enz …

Voor gegevens jonger dan 100 jaar wordt bij nog levende personen het privacy filter toegepast.

 

HuMo-gen genealogical software

Is een freeware programma voor het weergeven en bewerken van genealogische gegevens op het internet

Volstellingen

Allerlei

kwarierstaten

“volkstelling Boom 1693”  

bewerkt door Jozef Paredaens

 “kleinbrabant-waasland”

door Hane-Dieter Wiltz

“kwartierstaat Jef Paredaens”

door Jozef Paredaens

“volkstelling Hingene 1796”

bewerkt door Jozef Paredaens

“pastoorste Hingene, Nattenhaasdonk-Wintam, Eikevliet”

bewerkt door Jozef Paredaens

“kwartierstaat Jan Van Meulder”

door Jan Van Meulder

“volkstelling Oppuurs 1796”

bewerkt door Eddy Waumans

“bevolking Hingene 1830”

bewerkt door Jozef Paredaens

“kwartierstaat Etienne Huyghe”

door Etienne Huyghe

“volkstelling Tisselt 1800”

bewerkt door Annie Van Dessel

klein-brabantse kaarten”

Jozef Paredaens

gescande overlijdensbrieven

door: rik van der krieken  & jef paredaens

contakt: rikvdk@gmail.com

“genea Schelle 1773 – 1919”

bewerkt door Jan Vandevelde

klein-brabant in vroegere tijden