Welkom op de genealogische webpagina van

Jef Paredaens

 

Met deze genealogische site probeer ik een overzicht te geven begin 17de eeuw tot heden van personen en hun familie die geboren, gehuwd, overleden, gewoond of

nog wonen in het “Klein-Brabantse” en het Vaartland alsook hun aanverwanten afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant en het Vaartland.

Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen gelegen langs de schelde en de rupel en omvat de gemeenten Bornem, Puurs, en Sint-Amands.

Vaartland is eveneens gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen langs het zeekanaal Willebroel-Brussel en omvat de gemeente Willebroek.

Ook de gemeente Heffen in vroegere tijden verbonden met Heindonk is opgenomen in het het Klein-Brabants data bestand.

Bornem bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Hingene, Mariekerke, Weert

Puurs bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Breendonk, Liezele, Ruisbroek-Sauvegarde

Sint-Amands bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Lippelo, Oppuurs

Willebroek bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Blaasveld, Tisselt, Heindonk

Heffen in vroegere tijden samen met Heindonk.

 

De site bevat ook stambomen van vrienden en kennissen op vraag van hun geplaatst op de site.

De gegevens uit de “Klein-Brabantse databank” zijn online te raadplegen en vrij te gebruiken onder voorwaarde dat het enkel voor persoonlijk gebruik is.

De databank is nog in verdere bewerking er zullen geregeld nieuwe updates plaats hebben.

Neem de gegevens niet zonder meer over maar raadpleeg steeds de originele bron.

Met dank aan de vrienden en kennissen voor het plaatsen van hun stamboom en of genealogische gegevens op de site.

Met dank aan Huub Mons voor het ter beschikking stellen van het prachtige Humogen-php programma.

 

Stamboom-Geslachten & Genealogische bewerkingen

“klein-brabantse genealogische databank”

Bronnen: registers burgerlijkestand, parochieresister, kieslijsten, volkstellingen, overlijdensbrieven, bevolkingsboeken, gegevens aan geleverd door door bezoekers van de site, enz

Voor gegevens jonger dan 100 jaar wordt bij nog levende personen het privacy filter toegepast.

Humogen genealgische software is een freeware programma voor het en bewerken en weergeven van genealogische gegevens via het internet

http://www.huubmons.nl/software/ http://humogen.com/

Volstellingen

Allerlei

kwarierstaten

 

“volkstelling Boom 1693”  

bewerkt door Jozef Paredaens

 

 

 kleinbrabant-waasland”

door Hane-Dieter Wiltz

 

“kwartierstaat Jef Paredaens

door Jozef Paredaens

 

“volkstelling Hingene 1796”

bewerkt door Jozef Paredaens

 

“Pastoors te Hingene, Nattenhaasdonk-Wintam, Eikevliet

bewerkt door Jozef Paredaens

 

“kwartierstaat Etienne Huyghe

door Etienne Huyghe

 

“volkstelling Oppuurs 1796”

bewerkt door Eddy Waumans

 

 

“bevolking Hingene 1830”

bewerkt door Jozef Paredaens

 

                                                                “kwartierstaar Jan Van Meulder”

door Jan Van Meulder

 

“volkstelling Tisselt 1800”

bewerkt door Annie Van Dessel

 

 

“klein-brabantse kaarten”

Jozef Paredaens

 

 

lijsten van ingescande overlijdensbrieven

 

lijst a lijst blijst c - lijst d - lijst elijst f - lijst g - lijst h - lijst i - lijst jlijst k - lijst l - lijst m - lijst n -

lijst o - lijst p - lijst q - lijst r - lijst s - lijst t - lijst u - lijst vlijst w - lijst x - lijst y - lijst z – totale lijst a-z

-      ingescand en bewerkt door: rik van der krieken & jef paredaens

voor contakt klik hier

 

lijsten van ingescande bidprentjes

lijst alijst b lijst clijst d lijst elijst f lijst glijst hlijst ilijst jlijst klijst llijst m - lijst n

lijst o - lijst p - lijst q - lijst r - lijst s - lijst t - lijst u - lijst vlijst w - lijst x - lijst y - lijst ztotale liist a-z

ingescand en bewerkt door: rik van der krieken & jef paredaens

voor contakt klik hier