Welkom op de genealogische website

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Knipsel.jpg                  Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image003.jpg                    Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image004.jpg

Klein-Brabant en Vaartland

 

Deze website geeft een overzicht - van begin 17de eeuw tot heden - van personen en hun familie die geboren, gehuwd of overleden zijn, gewoond hebben of nog wonen in Klein-Brabant en het Vaartland alsook hun familie afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant en het Vaartland.

 

Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen, langs de Schelde en de Rupel en omvat de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Vaartland is eveneens gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen langs het zeekanaal Brussel-Schelde en omvat de gemeente Willebroek.

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Bornem.png         Bornem : is een fusie gemeente van de vroegere gemeenten Bornem, Mariekerke, Weert en Hingene (met zijn kerkdorpen Wintam en Eikevliet).

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\puurs-st-am.JPG         Puurs-Sint-Amands : is een fusie gemeente van de vroegere gemeenten Puurs (met de kerkdorpen Kalfort en Rijweg), Sint-Amands, Breendonk, Liezele, Ruisbroek-Sauvegarde, Lippelo en Oppuurs.

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Willebroek.png         Willebroek : is een fusie gemeente van de vroegere gemeenten Wilebroek (met kerkdorp Klein-Willebroek), Blaasveld, Tisselt en Heindonk.

                    Heffen (nu deelgemeente van Mechelen) was in vroegere tijden één kerkelijke parochie met Heindonk (nu deelgemeente van Willebroek) en is ook opgenomen in het bestand van de Klein-Brabant en Vaartland databank

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Schelle-groot.png        Schelle : Genea Schelle 1773 – 1919, bewerkt door genealoog Jan Van de Velde bevat meer dan 115.000 personen die te Schelle geboren, gehuwd of overleden zijn tussen 1779 en1919 met links naar de omliggende gemeenten.

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Kapelle-op-den-Bos.png         Nieuwenrode : de vroeger gemeente Nieuwenrode is nu een deelgemeente ven de gemeente Kapelle-op-den-Bos.

                    De bewerking “bevolking Nieuwenrode (nog in bewerking) van begin 16de eeuw tot heden is een bewerking door Rik van der krieken.

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\bidprentje.jpg         Rouwprentjes : rouwprentjes lijst van A tot Z ca. 35.000 - bewerking door Rik Van der krieken en Jef Paredaens, voor kontact: klik hier

                        Rouwprentjes achternamen index :  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, voor kontact: klik hier

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image011.jpg         Rouwbrieven – rouwbrieven lijst van A tot Z ca. 18.000 - bewerking door Rik Van der krieken en Jef Paredaens, voor kontact: klik hier

                    Rouwbrieven achternamen index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, voor kontact: klik hier

De Klein-Brabantse databank bewerkt door Jozef Paredaens bevat de gegevens van 422.000 personen en bijna 150.000 gezinnen, regelmatig zal er een update plaats vinden.

Op de website Klein-Brabantse databank staan allerlei aan Klein-Brabant gerelateerde stambomen van collega’s genealogen. Alle stambomen samen bevatten ca 1,5 miljoen personen, waarvan de gegevens (enkel voor persoonlijk gebruik) vrij te raadplegen en te gebruiken zijn.

Genealogie is nooit af de databank is nog in bewerking en wordt regelmatig ge-updated.

Neem de gegevens niet zonder meer over maar raadpleeg steeds de originele bron.

Met dank aan de vrienden en kennissen voor het plaatsen van hun stamboom en/of genealogische gegevens op de site.

Aan Klein-Brabant gerelateerde genealogische websites :

Klein-Brabant : Klein-Brabant vroeger en nu                                 Bornem : Bornem vroeger en nu

Klein-Brabant : Heemkundige kring van Klein-Brabant                   Boom: Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome

Hingene : Orde van Hingene                                                          Londerzeel : Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel          

Kalfort : Kalfort virtueel                                                               Sint-Amands : Geschiedenis en genealogie van Sint-Amands

Willebroek : Vaertlinck                                                                 Londerzeel : Londerzeel vroeger

Ruisbroek : Ruisbroek en de Sauvegarde                                        Bornem : Kasteelhoeve Barelstein (wiki) : door Johan Van Barel

Tussen Dender en Dijle : door Luc Annaert                                      Bornem : Kasteelhoeve Barelstein : door Johan Van Barel

 

 

Genealogische databank Klein-Brabant en Vaartland

 

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image012.png

Komen je voorouders uit Klein-Brabant of Vaartland verken dan hier je stamboom

 

HuMo-genealogy

 

 is een gratis programma om je genealogische gegevens op het internet weer te geven

 

http://humogen.com

http://www.humo-gen.com/humo-gen/

 

 

Met dank aan Huub Mons en Yossi Beck voor de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van dit prachtig genealogisch programma.

 

Fotoboek

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\van-haelen-joannes-franciscus-02-03-1888.jpg

 

 

Databank fotoboek ca 8.500 foto’s

 

Wie foto’s heeft van overleden voorouders en of familieleden en deze graag geplaatst ziet in de database mag deze altijd doorsturen naar.

kl-br-databank@jefparedaens.be

Fotoboek stamboom Stuer

 

Fotoboek Stamboom De Jonge-Lenaerts

 

 

Aan Klein-Brabant en Vaartland gerelateerde stambomen door genealogen aangeleverd.

 

Stambomen : De Jonge-Lenaerts, Stuer, Waumans, Herregods, Moortgat-Beeckman, Pattyn, Huyghe-Smet, Thysebaert, Brusselmans, Borms, Van Meulder, De Bondt, Goiris, Talboom (1), Van Kerckhoven, Van Hassel, Van Nieuwenhove, Talboom (2), Paredaens-Rottiers, Moens, Cassauwers, Michiels-Verheyden, Vermeiren, Pauwels-Maenhout, Van de Velde-Lejon, Smet, De Vroede, Peeters, Van Cauwenbergh, Verbruggen-Bogaerts, Van Assche, Van Sand, Jacobs-Schnabel, De Bruyn-Van dam-Van Fraeyenhoven

 

 

Kwartierstaten

 

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\index.jpg           

 

kwartierstaat Jef Paredaens                  

door Jozef Paredaens

 

 

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image015.png

 

Kwartierstaat Yarne en Lena Huyghe

door Jozef Paredaens

 

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Schelle-klein.png

 

 

Genea Schelle

Bewerkt door Jan Van de Velde

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Kapelle-op-den-Bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwenrode bevolking

bewerkt door rik Van der krieken

 

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\index.jpg     

 

kwartierstaat Jan Van Meulder              

door Jan Van Meulder

         

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image019.png                  

 

kwartierstaat Etienne Huyghe

door Etienne Huyghe

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\index.jpg         

 

kwartierstaat Eddy Waumans

door Eddy Waumans

 

 

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image019.png

 

Kwartierstaat Jan Van de Velde

door Jan Van de Velde

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Knipsel-4 - kopie - kopie - kopie - kopie

 

 

                                                                                      

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image019.png    

 

kwartierstaat Jana en Liam Stuer

door Werner Stuer

 

Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\image021.png

 

kwartierstaat Johan Van Barel

door Jozef Paredaens

 

Naamsafkomst “Van Barel” in Bornem

door Johan Van Barel

 

 

    

                             

 

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\oppuurs.jpg     

volkstelling Oppuurs 1796

bewerkt door Eddy Waumans

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\hingene.png       

 

bevolking Hingene 1830

bewerkt door jozef Paredaens     

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\hingene.png             

 

volkstelling Hingene 1796

bewerkt door Jozef Paredaens

 

                       

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\Willebroek.png  

 

bevolking Willebroek 1830

bewerkt door jozef Paredaens

 

                                                              

Beschrijving: Beschrijving: Boom wapen

 

volkstelling Boom 1693

bewerkt door Jozef Paredaens

 

 

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\wapenschild\Nieuwe map\Lippelo-Sint-Amands.jpg

Volkstelling Lippelo 1796

bewerkt door Eddy Waumans

 

 

 Beschrijving: Beschrijving: Tisseltwapen 

 

volkstelling Tisselt 1800

bewerkt door Annie Van Dessel

 

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\hingene.png

 

pastoors te Hingene, Nattenhaasdonk,Wintam en Eikevliet

bewerkt door Jozef Paredaens

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\index\index_bestanden\duvel glas.JPG

 

Volkstelling Breendonk 1796

bewerkt door Jozef Paredaens

 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\jefparedaens\Documents\humogen-bestanden\index\wapenschild\Nieuwe map\images.jpg                                        

 

Klein-Brabant-Waasland

door Hans-Dieter Wiltz en bewerkt door Jozef Paredaens