Welkom op de genealogische webpagina van

Jef Paredaens

 

Met deze genealogische site probeer ik een overzicht te geven begin 17de eeuw tot heden van personen en hun familie die geboren, gehuwd, overleden, gewoond

of nog wonen in het “Klein-Brabantse” en het Vaartland alsook hun aanverwanten afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant en het Vaartland.

Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen gelegen langs de schelde en de rupel en omvat de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Vaartland is eveneens gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen langs het zeekanaal Wintam-Brussel en omvat de gemeente Willebroek.

Ook de gemeente Heffen (nu Mechelen) in vroegere tijden verbonden met Heindonk is ook opgenomen in het Klein-Brabants databank bestand.

Bornem bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Hingene, Mariekerke, Weert

Puurs-Sint-Amands  bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Breendonk, Liezele, Ruisbroek-Sauvegarde, Lippelo, Oppuurs

Willebroek bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten Blaasveld, Tisselt, Heindonk, Heffen (nu Mechelen) in vroegere tijden samen met Heindonk.

Genea Schelle bewerkt door genealoog Jan Van de Velde bevat ca. 105.000 bevolkingsgegevens van personen geboren, gehuwd of overleden te Schelle tussen 1779 en 1919 met links door huwelijken naar de omliggende gemeenten.

Zie Genea Schelle 1773 – 1919

Bevolking Nieuwenrode (in bewerking) door Rik van der krieken

De Klein-Brabantse databank site bevat ook stambomen van vrienden en kennissen op hun vraag geplaatst op de site.

De “Klein-Brabantse databank  bevat ca. 420.000 personen, gegevens zijn online te raadplegen en vrij te gebruiken onder voorwaarde dat het enkel voor persoonlijk gebruik is.

De databank is nog in verdere bewerking er zullen geregeld nieuwe updates plaats hebben.

Neem de gegevens niet zonder meer over maar raadpleeg steeds de originele bron.

Met dank aan de vrienden en kennissen voor het plaatsen van hun stamboom en of genealogische gegevens op de site.

 

Aan Klein-Brabant gerelateerde genealogische websites :

Klein-Brabant: “Heemkundige kring van Klein Brabant”  /   Hingene: “Orde van Hingene”  /  Ruisbroek: “Ruisbroek en de Sauvegarde”  /  Willebroek:Vaertlinck”   

Boom: “Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome”  /  Kalfort:Kalfort vitueel”  /  Londerzeel: “Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel”

Londerzeel: “Londerzeel vroeger”

 

Stamboom-Geslachten & Genealogische bewerkingen

“klein-brabantse genealogische databank”

Met allerlei aan klein-brabant gerelateerde stambomen

Bronnen: registers burgerlijkestand, parochieresister, kieslijsten, volkstellingen, rouwbrieven, rouwprentjes, bevolkingsboeken, gegevens aangeleverd door door bezoekers van de site, enz

 

Met 6.500 bij de persoon geplaatste foto’s in de klein-brabantse genea-databank

Wie foto’s heeft van overleden familie en deze graag geplaatst heeft in de database mag deze altijd doorsturen naar

jefparedaens@pandora.be

 

HuMo-genealogy

 

HuMo-genealogy is een freeware genealogical software proramma om genealogische gegevens op het internet weer te geven

http://humo-gen.com

http://humogen.com

 

Met dank aan Huub Mons en Yossi Beck voor de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van het prachtige genealogisch Humo-genealogy php programma.

 

Volstellingen

Allerlei

kwarierstaten

“volkstelling Boom 1693”

bewerkt door Jozef Paredaens

 

“genea Schelle 1773 – 1919”

bewerkt door Jan Vandevelde

“kwartierstaat Jef Paredaens”

door Jozef Paredaens

“volkstelling Hingene 1796”

bewerkt door Jozef Paredaens

 

“pastoorste Hingene, Nattenhaasdonk-Wintam, Eikevliet”

bewerkt door Jozef Paredaens

“kwartierstaat Jan Van Meulder”

door Jan Van Meulder

“volkstelling Oppuurs 1796”

bewerkt door Eddy Waumans

 

“bevolking Hingene 1830”

bewerkt door Jozef Paredaens

“kwartierstaat Etienne Huyghe”

door Etienne Huyghe

“volkstelling Tisselt 1800”

bewerkt door Annie Van Dessel

klein-brabantse kaarten”

Jozef Paredaens

“kwartierstaat Jan Van de Velde”

Door Jan Van de Velde

gescande overlijdensbrieven

door: rik van der krieken  & jef paredaens

contakt: rikvdk@gmail.com

“klein-brabant-waasland”

door Hane-Dieter Wiltz

kwartierstaat Eddy Waumans

door Eddy Waumans